www.sbiski.no

   www.sbiski.no   Copyright © 2017   Store Bergan Idrettslag   Webdesign: Erik Løvmo

Skikart over Marum


Store Bergan Ski er nå i mål med sin del av det nasjonale Turskiltprosjektet.  7 infotavler er hengt opp ved 'innfartsveiene' til Marumskogen, det er satt opp karttavler flere steder (og flere kommer), samt 16 stolper med pilskilter og avstandsmåler.


Vi har laget splitter nye kart med henholdsvis blåmerkede stier og skiløyper.  Disse kan lastes ned fra løypekartsiden.


Totalt er nå 18,1 km med sommerstier blåmerket på trær og korte stolper.  Stiene og løypene er ryddet og klare.... 


(Publisert (25.02.2017)

Golfbanen - et stort pluss for skigåere!

 

Da golfbanen ble bygd i Marum-Furustad traktene for bare få år siden, var det neppe noen som tenkte seg hvilke ypperlige skimuligheter dette ville avdekke.  Slake områder sådd til med grass betinger ikke mange cm med snø før det blir utmerkede forhold.  De seneste årenes gjerrige snømengder har umuliggjort bruk av skogsløypene, mens golfbanen fremstår som det reneste eldorado.

 

At enkelte kaller den 'rulator-løypa' på grunn av den pinglete kurvaturen er ikke noe vi tar tungt innover oss i Skigruppa.  Snarere tvert imot.  Hos oss er det først og fremst mosjonister og vanlige skigåer det legges til rette for.  Vi skammer oss ikke over å ikke beherske skøyting og ha behov for brede traseer.  Klassiske spor for klassikerne!  Appelsin, kafferast, prat med gamle kjente, god tid, sol og öpna landskap....

 

Skigruppa samarbeider selvsagt med Sandefjord Golfklubb om bruken av banen vinterstid.  Traseen er stukket ut i samarbeid med golfklubbens green-keeper, og den går naturlig nok utenom greener, utslagssteder og andre viktige felter sommerstid.  For den som lurer på om skigåing er populært blant golferne, er det nok å vise til klubbens kalender.  Der 'kryr' det av stemningsbilder med skiløyper og skiløpere.

 

Marumskogen er et friluftsområde for både vinter- og sommersesong!

(Publisert (01.03.2013)

VELKOMMEN TIL MARUM-SKOGEN!

Betaling av

medlemskontingent kr. 100,-

Frivillig innbetaling av løypestøtte, valgfritt beløp. 

Konto 2480 31 08206.

Vipps # 86793 (Tursti Marum)

Grasrotandelen

Org. nr. 991 243 046

Lavvu i Marumskogen.

Reklame- og informasjonstavle.

Sentrale personer i skigruppa: Øyvind Fensgård og Terje Heiland.

Skiløype i strålende sol.

Daglig er det mange som benytter seg av de flotte tur og treningsforholdene i Marum skogen.


Ved krysset syd for Påskås er det montert en tavle som er tiltenkt reklame fra skigruppas bidragsytere og generell

informasjon. Ved den gamle startplassen  har FAU og NMU  gått sammen om å sette opp lavvu for Store Bergan Skole.

Den er ment å være åpen for allmenn bruk og har innvendige benker og bålpanne. Rett syd for lavvuen er det anlagt en utvendig bålplass.

Skigruppa i Store Bergan IL har opparbeidet og driver et sti- og løypenett i Marum-traktene sørvest i Sandefjord kommune. Vårt primære fokus er naturlig nok vinter og ski, med lysløypa som vår store stolthet. Løypa har nylig gjennomgått en omfattende oppgradering. Med helt nytt dekke og nytt lysanlegg framstår den nå som et anlegg for helårs bruk, med lett framkommelig uansett alder og fysisk form.


I perioden september til april er lyset tent fra mørkets frembrudd til

klokka 2300 hver kveld.


Stor takk til Jotun AS for sitt svært generøse bidrag til løypekjøring i nærmiljøet. Bear Cat snøskuter med vinsj og sporsetter.
Velkommen til en skogtur i byens flotteste nærterreng!


Hilsen Store Bergan IL, skigruppa.

(Publisert (21.01.2016)