Grunneiere

Våre aktiviteter foregår på annen manns eiendom. Det betinger respekt fra Skigruppa som tilretteleggere, fra turgåere som brukere, dog ligger den lovfestede allemannsretten i bunn. Vi har et utmerket samarbeid med Grunneierlag og den enkelte grunneier, her bør også nevnes Golfklubben. Forståelse og respekt for partenes interesse er viktig. Denne grunnsteinen i vår virksomhet vil vi alltid respektere.