Skigruppa

Kontaktinformasjon

Store Bergan ILs Skigruppe er en liten gruppe i et mellomstort og lokalt idrettslag. Vi har drevet med langrenn og hopp siden laget ble stiftet i 1931. De senere års klimaendringer har resultert i mindre snømengder, spesielt i vårt nedslagsfelt utenfor raet. Aktivt langrenn driver vi ikke lenger med, så vi har lagt ned våre ressurser i bl.a. helårs lysløype, prepping av skispor og blåmerkede turstier. Det følger av dette at vi faktisk ikke har aktive løpere, medlemmene utgjøres av en energisk dugnadsgruppe - MarumGjengen - og en håndfull øvrige. Uansett, året rundt tilrettelegger vi for bygdefolket og andre brukere.

Foruten denne hjemmesiden informerer vi om vår virksomhet på Facebook; Store Bergan Ski.

Sentrale personer i  SBI skigruppe


Øyvind Fensgård

Leder og økonomiansvarlig

Mobil: 95 83 47 75

E-post: o.fensgard@gmail.com

Terje D. Hasle

Løypeansvarlig vinter

Mobil: 93 23 00 08 

E-post: terjedh@gmail.com

Terje Heiland

Løypeansvarlig sommer

Mobil: 90 15 52 67 

 E-post: terje.heiland47@gmail.com

Knut Almestrand

Revisor og sponsorkontakt  

Mobil: 90 82 54 65

E-post: knut@almestrand.org