Lysløypa


Lysløypa hele året
Allerede fra slutten av 1970-tallet har det vært lysløype i Marum. Fra Store Bergan skole slynger lysløypa seg gjennom skog og langs dyrket mark, lett kupert og med grusdekke. Den måler 5,5 km og er selvsagt åpen på helårsbasis. I vintersesongen slukkes lyset kl 23, hvoretter det igjen tennes kl 06 om morgenen, for de mest morgensfriske.

Lysløypas standard er svært god og tilstrekkelig for rullestolbrukere, barnevogner og bevegelseshemmede.

Rundt lysløypa er det etablert 4 bålplasser, tre av dem med trygge bålpanner.
Vi har satt opp benker for en rast - og en stille stund når sola gyller..

Skiløyper

Skigruppa prepper skiløyper og setter klassiske spor straks det er nok snø, og når dette skjer setter vi stor pris på forståelsen blant turgåere at kun skiløpere får bruke anlegget. 
Ved gode snøforhold prepper de løyper over hele Marumskogen - anslagsvis 28-30km. Med tilførselsløyper fra Virik, Ranvik, Lystadskogen og Lofterød bringes alle til Marumområdet og Golfbanen, hvorfra løypene går videre utover i skogsområdet. På selve golfbanen kjøres det - i godt samarbeid med Golfklubben - også spor, og her kreves det naturlig nok langt mindre snø.Kart med skiløyper kan lastes ned og printes ut her:  


Løypa er godt egnet for både rullator og barnevogn