Nærmiljø


Skigruppa har fokus på et bredt spekter av tiltak og aktiviteter som vi mener tjener beboere i nærområdet. Det er ikke alltid nødvendig å 'dra til fjells' for å oppleve gode øyeblikk i naturen. Bekkene, skogen, fornminnene, i det hele tatt kulturlandskapet i Marumskogen er der, like foran øynene våre - og lett tilgjengelig. Se etter detaljene. Vi har 'åpnet' turstier fra boligfeltene og over dyrket mark (Lystad, Holmen) for å unngå behovet for bilkjøring, gå hjemmefra!


Bålplasser

Grunneiere

Naturverdier

Uønsket vegetasjon sprer seg overalt, også i dette området. Kjempespringfrø er en svartelistet art i kraftig utvikling. Grunneierlaget har tatt initiativet til å forsøke å begrense spredning. Skigruppa vil sommeren 2021 delta aktivt i aksjonen langs Virikbekken ved å luke bort planten.

Gapahuken

Golfbanen

Vassdrag

Om enn små; både Virikbekken, Marumbekken og Brønnumbekken er viktige gyteområder for sjøørret. Dette er viktig. Ufisk bør utryddes. Kulverten ved Dammen blir holdt ryddig av Skigruppa, og vi har god kontakt med SFFAL.