MarumGjengen

Skigruppas aktivitet er ubetalt, dugnadsbasert og et non-profit foretagende, som de fleste idrettslag. Arbeidsoppgaver løst gjennom dugnad har i 50-års perioden siden lysløypa ble bygd, dominert. De siste 10 årene er det en 'fast' gruppe på drøyt 25 mann som året rundt stiller opp. Her løses arbeidsoppgaver og verdensproblemer parallellt.., med smil, energi og uslitelig pågangsmot. Uten MG, ingen Skigruppe..